رزیـن های پلی استال ( پلی اکسی متیلن )

polyoxymethylene - POM

دسته بندی محصول:  سایر قطعات خودرو

قیمت:   70,000 - 80,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پلی استال به عنوان ترمو پلاستیک (پلاستیک گرمانرم)، پلاستیک های مهندسی استفاده می شود. نام های دیگر آن هوستافورم (Hostaform)، دل رین (Delrin)، دراکون (Duracon)، سلکون (Celcon)، اولترافورم (Ultraform)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 کیلوگرم
4,200 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
40,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
3,500 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
18,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تکنو تریلر
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
7,500 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
28,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
7,700 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
18,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  8 کیلوگرم
43,000 تومان
فروشگاه ناصر
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
18,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
36,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,450,000 تومان
بازرگانی نیک آئین
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
40,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  8 کیلوگرم
42,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
15,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
11,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
14,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
22,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
140,000 تومان
فروشگاه مینایی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
12,500 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
115,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
9,000 - 11,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
30,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
5,000 - 9,000 تومان
حداقل سفارش  180 کیلوگرم
11,000 - 12,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
29,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
32,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
30,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
29,000 - 32,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
4,800 - 6,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
60,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
38,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...