راهبند الکترومکانیک مدل PRS

PRS

دسته بندی محصول:  تجهیزات پارکینگ

توقف تولید و فروش

راهبند الکترومکانیک مدل PRS راهبند الکترومکانیک با بوم تلسکوپی ، طول بازو 6 متر قابل کاهش به صورت دستی ، دارای ریموت کنترل ، قابل استفاده با دست در صورت نبود برق

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 دستگاه
45,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 دستگاه
45,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  3 دستگاه
48,000,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 1,000,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
130,000 - 200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
270,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
120,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
320,000 - 400,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
220,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
55,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 دستگاه
45,000 - 50,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 دستگاه
85,000 - 95,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 1,000,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
450,000 - 470,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...