راهبند آکاردئونی ثابت 3.5 متری مدل M-35

Road Block -M35

دسته بندی محصول:  موانع ترافیکی

قیمت:   750,000 - 1,800,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     چک
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
جنس این محصول از آلومینیوم است البته جنس آهنی این راهبند هم موجود است. به طول 3/5 متر و 2 متر موجود می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  5
1,800,000 - 2,400,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5
55,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
300,000 - 450,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
235,000 - 280,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5
1,800,000 - 2,500,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,000,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
140,000 تومان
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
480,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,500 - 7,000 تومان
حداقل سفارش  5
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  12
90,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,200,000 - 1,400,000 تومان
حداقل سفارش  10
165,000 - 175,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1
265,000 - 310,000 تومان
حداقل سفارش  4
90,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش  5
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
85,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  10
400,000 - 485,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,280,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 180,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...