دی کلرو استیک اسید / مرک / 803541/original

Dichloroacetic acid/MERCK

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   1,300,000 - 1,500,000 تومان / سی سی

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دی کلرو استیک اسید با فرمول شیمیایی Cl₂CHCOOH از کمپانی مرک آلمان است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
248,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
275,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
255,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
390,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
286,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
400,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
375,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
340,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
342,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 سی سی
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
390,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
219,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
300,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 سی سی
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
600,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
1,300,000 تومان
حداقل سفارش  2 سی سی
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
77,000 تومان
حداقل سفارش  2 سی سی
1,480,000 تومان
حداقل سفارش  5 سی سی
1,750,000 تومان
حداقل سفارش  2 سی سی
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  25 سی سی
1,750,000 تومان
حداقل سفارش  5 سی سی
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  2 سی سی
980,000 تومان
حداقل سفارش  2 سی سی
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
1,680,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  250 سی سی
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
2,400,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...