دی فنیل دی کلرو سیلان کمپانی مرک 841612

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

دی فنیل دی کلرو سیلان با سری کد 841612 و مقدار 100 میلی لیتر محصول کمپانی مرک توسط شرکت مینا تجهیز آریا به فروش میرسد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
103,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
102,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  50
250,000 - 500,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  1
147,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
183,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
106,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
178,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
152,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
213,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  25
22,000 - 24,000 تومان
کیمیا کوثر خلیج فارس
حداقل سفارش  1
184,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
166,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
215,000 تومان
آستن فن آور


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
250 تومان
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
750,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...