دی اکسید تیتان گرید 5566 (تیتانیوم دی اکسید)

5566 titanium dioxide

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   85,000 - 100,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
فروش ماده تیتانیوم دی اکسید شرکت سینا شیمی هکمتانه، این ماده پودری سفید رنگ، بدون بو و بدون مزه است. دارای سه فرم کریستالی به نام های آناتاز، روتیل و بورکیت است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
145,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
165,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
162,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
122,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
124,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
212,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
171,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
106,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
131,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
161,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
176,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
101,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
151,500 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  50 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
12,500 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
9,000 - 11,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
115,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
30,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
5,000 - 9,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
32,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  180 کیلوگرم
11,000 - 12,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
29,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
29,000 - 32,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
30,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
4,800 - 6,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
60,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
38,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
300,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...