دیوارپوش اپوکسی کد 03

Epoxy Wall Coatings

دسته بندی محصول:  سایر کفپوش ها

قیمت:   40,000 - 200,000 تومان / متر مربع

حداقل سفارش
+
-
موجود
تغییر قیمت
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دیوارپوش اپوکسی راه حل های سازگار با محیط زیست در نظر گرفته است. رنگ اپوکسی دیوار مقاوم در برابر مواد شیمیایی است که طول عمر بالایی نسبت به سایر رنگ های صنعتی دارد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
ار.اس.پی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
تک دکور
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
تک دکور
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
تک دکور
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 متر مربع
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر مربع
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
2,400,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
220,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
400,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
140,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
320,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
380,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
300,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  4 متر مربع
75,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
350,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
750,000 - 820,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
230,000 - 280,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...