دیلوج ولو آتش نشانی

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات آتش نشانی

توقف تولید و فروش

این شرکت تنها سازنده انحصاری دیلوج ولو ( deluge valve) در ایران با مالکیت صنعتی می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
100,000 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
490,000 - 550,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
230,000 - 260,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
63,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
6,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
60,000 - 6,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,000 - 6,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
10,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
300,000 - 400,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
200,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
480,000 - 520,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
350,000 - 400,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
6,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
65,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
300,000 - 330,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
50,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
400,000 - 450,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...