دیافراگم یونیت بوق شیپوری Diaphragm Horn

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات صوتی و تصویری

قیمت:   45,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
بزودی
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
این قطعه در یونیت بوق شیپوری به کار می رود.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
13,350,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
67,100,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
214,600,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
12,300,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
40,200,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه محل
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
191,200,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
67,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
43,500,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
1,150,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
23,500,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
30,200,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
71,450,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
67,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه محل


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
475,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
220,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
122,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
435,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...