دیافراگم تایوانی یونیت بوق شیپوری

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات صوتی و تصویری

توقف تولید و فروش

این قطعه در یونیت بوق شیپوری به کار می رود.اصلی ترین عنصر صدا در یونیت بوق ها دیافراگم است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
67,100,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
313,600,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
167,050,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 قطعه
11,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه محل
حداقل سفارش  1 قطعه
63,700,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
11,700,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
3,795,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
67,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
1,150,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
390,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فناوران انرژی سبز
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
33,500,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
155,000 تومان
سازه های امن ژوبین
حداقل سفارش  1 قطعه
202,900,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
13,350,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه محل
حداقل سفارش  1 قطعه
40,200,000 تومان
کنز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
475,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
220,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
122,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
435,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...