دژنکتور سارل 12 کیلوولت

دسته بندی محصول:  سایر سوئیچ و کلید ها

قیمت:   1,600,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دژنکتور سارل خلاء

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
120,000,000 - 150,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
110,000,000 - 130,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
84,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
125,000,000 - 155,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 130,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 110,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
115,000,000 - 135,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
145,000,000 - 165,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
82,000,000 - 99,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 120,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 120,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 125,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
65,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
700,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
85,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
750,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
27,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
85,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...