دور متغیر دوطبقه تسمه ای - Belt Variator

دسته بندی محصول:  تسمه انتقال نیرو

توقف تولید و فروش

دور متغیر ها قابلیت دورهای متفاوت را در ماشین آلات و تجهیزات صنعتی مهیا می سازند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
40,000 تومان
بازرگانی تسمه فلاح
حداقل سفارش  1
119,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
150,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
173,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  2
40,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
92,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
25,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
22,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
62,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
34,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
95,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
115,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
4,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1
26,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5
8,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
127,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  5
35,000 - 40,000 تومان
فروشگاه مینایی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...