دوربین دام پولوراید AHK41M

دسته بندی محصول:  دوربین مداربسته

توقف تولید و فروش

دوربین پولوراید مداربسته آنالوگ AHK41M AHD ، دوربین مداربسته آنالوگ دوربین دام ۱.۳ مگا پیکسل بر روی بستر آنالوگ دید در شب ۱۵ الی ۲۰ متر ارایه شده توسط شرکت ایمن آذین ۲۴ ماه گارانتی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
2,137,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,049,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,990,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,057,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,050,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,050,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,080,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,850,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فنی و مهندسی پویاتل
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,855,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,272,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,890,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,120,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,730,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,300,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,850,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,236,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فنی و مهندسی پویاتل


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...