دوربین بولت تحت شبکه پولوراید مدل IPC GMG82S

POLORID CCTV IPC GMG82S 2MP

دسته بندی محصول:  دوربین مداربسته

توقف تولید و فروش

دوربین بولت تحت شبکه پولوراید مدل IPC GMG82S دوربین مداربسته تحت شبکه دوربین بولت 2 مگا پیکسل بر روی بستر شبکه دید در شب ۱۵ الی 3۰ متر ارایه شده توسط شرکت ایمن آذین ۲۴ ماه گارانتی


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
3,133,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,650,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,480,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,260,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,092,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,300,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
547,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,250,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
450,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
895,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,050,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,250,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,421,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,834,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,200,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,250,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
93,900,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فنی و مهندسی پویاتل
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,850,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 تومان
کنز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...