دنده 5 شرکت

دسته بندی محصول:  جعبه دنده (گیربکس)

توقف تولید و فروش

هر دنده ای دامنه حرکت و سرعت موثری دارد که بر دامنه دور موتور آن ماشین بستگی دارد . هر چه دور موتور بیشتر باشد خودرو میتواند سریع تر به نقطه تعویض دنده برسد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
94,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
59,200,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
53,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
9,450,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
66,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
13,500,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
35,300,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
108,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
5,950,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
1,950,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
16,500,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
2,550,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
62,500,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
21,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
10,500,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
19,200,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
85,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
12,200,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...