دنده 5 شرکت

دسته بندی محصول:  جعبه دنده (گیربکس)

قیمت:   75,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
هر دنده ای دامنه حرکت و سرعت موثری دارد که بر دامنه دور موتور آن ماشین بستگی دارد . هر چه دور موتور بیشتر باشد خودرو میتواند سریع تر به نقطه تعویض دنده برسد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
9,800,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
48,200,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
31,900,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
37,900,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
56,300,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
6,300,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
77,200,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
2,300,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
85,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
5,450,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
18,800,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
1,740,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
9,800,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 عدد
5,500 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
70,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
90,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
8,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
7,500 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
4,200 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
24,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
14,900 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
580,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...