دنده 2 کوارت

دسته بندی محصول:  جعبه دنده (گیربکس)

قیمت:   125,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دنده هااز یک طرف توسط کلاچ به موتور وصل می شود و از طرف دیگر با یک محور به دیفرانسیل متصل است. حرکت از موتور می آید، سرعت و قدرت آن در دنده تنظیم میشود و توسط محور و دیفرانسیل به چرخ ها منتقل می شود.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
3,700,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
6,300,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
1,740,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
18,800,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
53,600,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
85,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
56,300,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
5,350,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
9,800,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
2,300,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
48,200,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
5,450,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
85,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
5,500 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
70,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
95,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
8,500 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
3,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
8,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...