دنده 2 شرکت

دسته بندی محصول:  جعبه دنده (گیربکس)

قیمت:   95,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
زمانی دنده دو شروع به حرکت میکند که بر سرعت 16 کیلومتر بر ساعت برسد و در این هنگام اتومبیل در حالت یک سرعت مشخص قرار میگیرد .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
12,200,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
9,800,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
18,800,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
41,800,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
2,300,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
59,700,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
5,500 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
2,900 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
22,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
8,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...