دنده پنج کامیون مدل L2

wheel chock L2

دسته بندی محصول:  تجهیزات پارکینگ

قیمت:   100,000 - 150,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
این محصول که مخصوص خودروهای سنگین می باشد ساخته شده از مواد محکم هستند که در برابر چرخ های خودرو قرار می گیرند تا از حرکت تصادفی جلوگیری شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پیشرو بالابر فارس
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 20,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
220,000 - 280,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 - 1,200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 1,200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
45,000 - 65,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
270,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 1,000,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
220,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 - 470,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 - 55,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 - 380,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
45,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
120,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
140,000 - 160,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
140,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  50 عدد
11,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 - 170,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
190,000 - 230,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
65,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
380,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
70,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,280,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
25,000 - 30,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...