دنده سر میل لنگ AMG

Crankshaft Gear- AMG

دسته بندی محصول:  جعبه دنده (گیربکس)

قیمت:   25,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
برای میل لنگها طبقه بندی خاصی وجود ندارد و تفاوتهای آنان به طرز استفاده و هدف از ساخت آنها بر میگردد، سر میل لنگها را می توان براساس تعداد لنگ هایشان یا محورهای اصلی دسته بندی کرد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,155,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
4,700,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
7,980,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
45,100,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
2,690,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
5,450,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
29,530,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
90,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
11,300,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
52,500,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
38,570,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
15,960,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
71,150,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
الکترو تلاش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
85,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
7,500 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
7,700 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
17,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
8,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
22,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...