دست ابزار رفت و برگشتی 4 کورس

دسته بندی محصول:  ماشین آلات فرزکاری

توقف تولید و فروش

دست ابزار رفت و برگشتی 4 کورس ،دست ابزار رفت و برگشتی کورس متغیر 0.5 الی 2 میلیمتر با میکروموتور درونی 7000 دور ارائه توسط شرکت آستن فن آور

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 قطعه
1,387,504,600 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صفر و یک cnc
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
219,821,063 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 تومان
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 تومان
ابزار صنعتی عزیزیان
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
2,590,610,630 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
471,766,933 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
1,147,170,500 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ابزار طاها
حداقل سفارش  2 قطعه
239,675,413 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
24,000,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
1,201,670,500 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آستن فن آور


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...