دستگیره محافظ دیواری بیمارستان کد HG-30

Handrail Wall Guard Composite

دسته بندی محصول:  سایر مبلمان بیمارستانی

قیمت:   150,000 - 200,000 تومان / متر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
دستگیره محافظ دیواری بیمارستانی می تواند با قابلیت حفاظتی خود علاوه بر حفاظت دیوار ها در برابر ضربات و برخوردها به جریان رفت و آمد مراجعان نیز کمک شایانی می نماید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
3,500,000 - 13,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
8,500,000 - 10,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
5,500,000 - 12,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
5,200,000 - 7,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
3,200,000 - 5,400,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
5,500,000 - 11,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
700,000 - 1,800,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  10 متر
200,000 - 230,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  6 متر
200,000 - 230,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر
60,000 - 95,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
120,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
6,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
380,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  50 متر
11,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
40,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
140,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
30,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر
50,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
140,000 - 160,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
110,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
35,000 - 170,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
40,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
2,280,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
190,000 - 230,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
40,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  24 متر
22,000 - 25,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...