دستگاه 4DVR کانال HV - XVR2008T هایت ویژن

HITEVISION DVR 4 channel HV - XVR2008T device

دسته بندی محصول:  سیستم دوربین مدار بسته

قیمت:   1,150,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
دستگاه ظبط تصاویر دوربین مداربسته 8 کانال

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
هوشمند کاران شهاب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
هوشمند کاران شهاب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
هوشمند کاران شهاب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
هوشمند کاران شهاب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
هوشمند کاران شهاب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
هوشمند کاران شهاب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
هوشمند کاران شهاب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تندر تصویر رایان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی دیدارک (دیدبان ارک آوا)
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
هوشمند کاران شهاب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
هوشمند کاران شهاب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
هوشمند کاران شهاب
حداقل سفارش  1 دستگاه
17,390,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
هوشمند کاران شهاب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
هوشمند کاران شهاب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
هوشمند کاران شهاب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تندر تصویر رایان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تندر تصویر رایان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
هوشمند کاران شهاب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
490,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
850,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
87,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
490,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
39,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
91,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
58,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
85,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
62,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
24,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
76,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...