دستگاه کونیکا مینولتا بیزهاب C350

دسته بندی محصول:  دستگاه کپی

توقف تولید و فروش

دستگاه کونیکا مینولتا بیزهاب 350کیفیت چاپ بهتری نسبت به کونیکا مینولتا بیزهاب 450دارد و کپی براق تری از خود بر جای میگذارد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 5,700,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 5,200,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ژوبین
حداقل سفارش  1 عدد
4,300,000 - 4,500,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1 عدد
4,300,000 - 4,500,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1 عدد
6,500,000 - 6,700,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1 عدد
450,000,000 تومان
ایران تجارت
حداقل سفارش  1 عدد
28,000,000 - 28,200,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1 عدد
6,500,000 - 6,700,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 7,500,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1 عدد
27,000,000 - 27,050,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 6,500,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1 عدد
8,200,000 - 8,500,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایران تجارت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ژوبین
حداقل سفارش  1 عدد
6,500,000 - 6,700,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1 عدد
17,000,000 - 17,200,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1 عدد
10,800,000 - 11,500,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1 عدد
75,000,000 تومان
ایران تجارت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ژوبین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,500,000 - 4,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...