دستگاه پمپ کف کش مدرن گستر تبریز

Floating pump machine

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   2,000,000 - 3,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پمپ کف کش یا همان پمپ EPS از لحاظ ساختاری همانند پمپ های توربین عمودی می باشد. یک موتور الکتریکی، پمپ را به حرکت در می آورد و انرژی جنبشی سیال را افزایش می دهد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
63,234,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,353,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,658,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
58,127,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,730,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
16,903,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
102,951,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,340,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
42,317,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
33,176,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,725,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
48,037,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
28,641,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,262,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,107,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,463,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...