دستگاه پمپ آب پنتاکست CB 210/01

Water pump device

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   2,500,000 - 3,500,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
دستگاه پمپ آب کنتاکست به صورت مکانیکی با افزایش فشار در مایعات باعث بالا یا پایین رفتن سیال میشود.وسیله ای کاربردی برای بالا کشیدن یا جا به جا کردن آب است پمپ ها این انرژی مکانیکی را از موتور میگیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
62,127,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,220,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
46,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
33,760,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,280,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,960,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
27,672,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
90,384,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,531,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
34,464,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
13,896,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
55,068,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
149,589,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
56,870,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,070,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
55,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 - 3,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...