دستگاه وایبریشن کانورتور

Viber Converter

دسته بندی محصول:  سایر محصولات کنترلی

قیمت:   6,000,000 - 10,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
از وایبریشن کانورتور به طور معمول، در سیستم های ماشین های الکتریکی، از پراب برای اندازه گیری نیروی تراست و نیز لرزش شعاعی شفت های دوار مورد استفاده قرار می گیرند که می توانید از بهساز صنیع تهیه کنید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
800,000,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
خانه هوشمند پاردیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی ماهان فراز ایساتیس
حداقل سفارش  1
44,500,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فناوران انرژی سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فناوران انرژی سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
3,600,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
600,000,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فناوران انرژی سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
300,000,000 - 400,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
14,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
130,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
16,000,000 - 22,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
18,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
12,000,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
110,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
22,000,000 - 26,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
26,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 250,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...