دستگاه نمونه بردار کمپانی burkle آلمان

Withdrawal system for solvents with discharge tube

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   1,000 - 2,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
َشرکت پارس طب نوین با بیش از 30 سال سابقه آمادگی خود را جهت ارائه دستگاه نمونه بردار از محلول کمپانی burkle آلمان اعلام میدارد. همچنین پشتیبانی از محصولات فوق بر عهده پارس طب نوین می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
279,700 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
120,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
220,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
7,150 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
12,480 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
700,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
90,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
12,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
175,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
2,600,000 تومان
کاوش آزما
حداقل سفارش  1
410,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
340,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
72,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
2,403 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,150,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...