دستگاه مه ساز بوتان

دسته بندی محصول:  سایر ماشین آلات کشاورزی

توقف تولید و فروش

این دستگاه با دارا بودن فیلتر 3 مرحله ای آب با کمترین رسوب را تبدیل به مه می کند. این دستگاه به همراه کلیه متعلقات آن شامل شیلنگ ها، نازلها عرضه می گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مجتمع صنعتی آرس ماشین
حداقل سفارش  1 دستگاه
160,000 تومان
بازرگانی تسمه فلاح
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی تسمه فلاح
حداقل سفارش  1 دستگاه
65,000 تومان
بازرگانی تسمه فلاح
حداقل سفارش  1 دستگاه
102,000 تومان
بازرگانی تسمه فلاح
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
توان ماشین پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی تسمه فلاح
حداقل سفارش  1 دستگاه
18,500 تومان
بازرگانی تسمه فلاح
حداقل سفارش  1 دستگاه
65,000 تومان
بازرگانی تسمه فلاح
حداقل سفارش  1 دستگاه
240,000 تومان
بازرگانی تسمه فلاح
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ارم البرز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی تسمه فلاح
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی تسمه فلاح


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...