دستگاه لیبل زن HM-100

Label device HM-100

دسته بندی محصول:  لیبل زن

قیمت:   30,000,000 - 50,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دستگاه لیبل زن همگامان صنعت ایرسا HM-100 جهت چسباندن لیبل بر روی انواع بطری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فن ‌آوران صنایع داتیس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ماشینهای اداری ایده پرداز
حداقل سفارش  1
50,500,000 - 52,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ماشینهای اداری ایده پرداز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
0 تومان
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 70,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...