دستگاه صحافی چسب گرم رومیزی

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات اداری

توقف تولید و فروش

دستگاه صحافی چسب گرم رومیزی A4 ،حداکثر سایز کتاب 420*297 میلی متر حداقل سایز 120*50 ضخامت 40 میل (800 صفحه) با قیمت ارزان و گارانتی و هزینه چسب هر کتاب 10 تومان توسط لاله ماشین

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000 - 50,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
28,000 - 35,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
35,000 - 55,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
نگاشت اندیشان پویا (NAP Co)
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000 - 180,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000 - 35,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000 - 40,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,700,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 20,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000 - 35,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,500,000 - 4,300,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,500,000 - 4,000,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
70,000 - 80,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 20,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
28,000 - 35,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 - 60,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000 - 150,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...