دستگاه شستشو و خشک کن 1700 ( 4فرچه )

دسته بندی محصول:  قطعات ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

توقف تولید و فروش

دستگاه شستشو و خشک کن 1700 ( 4فرچه ) این محصول توسط شرکت درنا ماشین ایرانیان ارائه می گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  6 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000 - 30,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000,000 تومان
پایدار صنعت کارا ایرانیان
حداقل سفارش  6 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
40,500,000 تومان
پایدار صنعت کارا ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000 - 30,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000 - 30,000 تومان
یدک آلیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 50,000,000 تومان
یدک آلیس


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...