دستگاه سولنوئید ولو SOLENOID VALVE

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

توقف تولید و فروش

سولنوئید ولو های یا شیرهای برقی به انواع مختلفی نظیر شیر های دیافراگمی ، شیر سوزنی با کاربرد ، تحمل فشار مختلف و از جنسهای مختلف ... تقسیم میگردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,100,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
11,000,000 تومان
دقت پویای نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
110,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
16,000,000 - 22,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
14,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
130,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000,000 - 400,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
22,000,000 - 26,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
26,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
18,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
9,000,000 - 13,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 250,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...