دستگاه دمکنی ایستاده NST-10

NST-10 stand-up device

دسته بندی محصول:  لوازم و تجهیزات پخت و پز

قیمت:   29,500,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دارای حداقل انتقال گرما به محیط اطراف، بهینه شدن مصرف انرژی، کاربری آسان، جابه جایی آسان، مجهز به چرخ های ترمز دار، سیستم اتوماتیک برای خنک و خاموش شدن می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
107,620,000 تومان
ماشین های پخت نوژن
حداقل سفارش  1 دستگاه
37,690,000 تومان
ماشین های پخت نوژن
حداقل سفارش  1 دستگاه
23,500,000 تومان
ماشین های پخت نوژن
حداقل سفارش  1 دستگاه
107,620,000 تومان
ماشین های پخت نوژن
حداقل سفارش  1 دستگاه
428,400,000 - 434,900,000 تومان
ماشین های پخت نوژن
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,590,000 - 46,690,000 تومان
ماشین های پخت نوژن
حداقل سفارش  1 دستگاه
47,240,000 - 48,340,000 تومان
ماشین های پخت نوژن


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 - 300,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,590,000 - 46,690,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
428,400,000 - 434,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
37,690,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
23,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
107,620,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
47,240,000 - 48,340,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
107,620,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
52,460,000 - 53,560,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
57,490,000 - 58,100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...