دستگاه خیساندن برنج

Rice soaking machine

دسته بندی محصول:  تجهیزات پخت

قیمت:   64,200,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دستگاه خیساندن برنج جهت خیساندن برنج در آب نمک برای ظرفیت های بالای پخت.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 701,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
49,000,000 - 79,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 دستگاه
42,000,000 - 49,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 دستگاه
122,000,000 - 150,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 دستگاه
122,000,000 - 420,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 دستگاه
79,000,000 - 1,177,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 دستگاه
80,000 - 101,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 دستگاه
320,000,000 - 490,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 دستگاه
380,000,000 - 520,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 دستگاه
534,000,000 - 736,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
86,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
207,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
161,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
132,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
145,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
248,000,000 - 284,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
244,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
168,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
204,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
158,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...