دستگاه خشک کن مدل زرگری Posd-Care

دسته بندی محصول:  سایر ماشین آلات

توقف تولید و فروش

دستگاه خشک کن مدل طلا Posd-Care خشک کن دستگاهی است که برای افزایش کیفیت مدل های رزینی کاربرد دارد. با استفاده از خشک کن، نرمی سطح مدل از بین میرود. این محصول توسط شرکت چوگان صنعت پارس ارائه میگردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
34,027,620 تومان
پاریزان صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
30,000,000 - 50,000,000 تومان
همگامان صنعت ایرسا
حداقل سفارش  1 بسته
500,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 تومان
یکتا مدار ساز
حداقل سفارش  1 بسته
100,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
همگامان صنعت ایرسا
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 تومان
یکتا مدار ساز
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 تومان
یکتا مدار ساز
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 تومان
یکتا مدار ساز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ماشین سازی یادگاری
حداقل سفارش  1 بسته
100,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 بسته
100,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 تومان
یکتا مدار ساز
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 تومان
یکتا مدار ساز
حداقل سفارش  1 بسته
100,000,000 - 920,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 تومان
یکتا مدار ساز
حداقل سفارش  1 بسته
30,000,000 - 50,000,000 تومان
همگامان صنعت ایرسا
حداقل سفارش  1 بسته
400,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 بسته
400,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 تومان
شیر صنعت آرتا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...