دستگاه تست قند خون Direct

دسته بندی محصول:  دستگاه های سنجش خانگی

توقف تولید و فروش

دستگاه تست قند خون دایرکت (Direct) همراه با 100 نوار تست قند خون

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
پزشکی آبادیس
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ارم طب
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سامان سلامت بردیا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ارم طب
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ارم طب
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سامان سلامت بردیا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سامان سلامت بردیا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
پزشکی آبادیس
حداقل سفارش  1 بسته
74,400 تومان
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سامان سلامت بردیا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
پزشکی آبادیس
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
پوست کالا
حداقل سفارش  1 بسته
63,400 تومان
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 بسته
104,000 تومان
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
پزشکی آبادیس
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
پزشکی آبادیس
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سامان سلامت بردیا
حداقل سفارش  1 بسته
20,200 تومان
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
پزشکی آبادیس
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
پوست کالا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...