دستگاه تست شکنندگی قرص - Friability Tester

دسته بندی محصول:  تجهیزات تست کردن ( آزمایش )

توقف تولید و فروش

دستگاه تست شکنندگی قرص - Friability Tester

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آرکا صنعت آروین
حداقل سفارش  1
3,670,000 - 4,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویتا طب کوشا
حداقل سفارش  1
550,000 - 3,500,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آرکا صنعت آروین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی بازرگانی جی ای تی کو
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سامان پی
حداقل سفارش  1
105,000 تومان
صنایع پیشرو
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آرکا صنعت آروین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویتا طب کوشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
دقت پویای نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سامان پی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تهویه تاسیسات مکش و دهش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آرکا صنعت آروین
حداقل سفارش  1
50,000 تومان
صنایع پیشرو
حداقل سفارش  1
388,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویتا طب کوشا
حداقل سفارش  1
71,000 تومان
صنایع پیشرو
حداقل سفارش  1
60,000 تومان
صنایع پیشرو
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
صنایع پیشرو


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...