دستگاه تراش 3000/TN71


قیمت:   479,388,431 تومان /

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دستگاه تراش 3000/ TN71 سال ساخت 2008 صادراتی

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
4,730,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,300,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,543,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
10,670,000 تومان
حداقل سفارش  1
11,330,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,922,404,660 تومان
حداقل سفارش  1
7,150,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,103,033,247 تومان
حداقل سفارش  1
1,802,578,780 تومان
حداقل سفارش  1
18,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
حداقل سفارش  1
100 تومان
حداقل سفارش  1
80,000 تومان
حداقل سفارش  2
427,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...