دستگاه تراش مدل TN71/3000B

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   320,511,230 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
دستگاه تراش مدل TN71/3000B ، دستگاه تراش تراش TN71/3000B ماشین سازی تبریز


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
50 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
850,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
249,541,439 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
339,531,730 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
206,652,664 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
481,202,300 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
170,482,664 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
950,708,900 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,200,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
188,122,665 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
197,777,339 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
188,122,664 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
287,811,230 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,387,504,600 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,201,670,500 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
480,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
320,511,230 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
280,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...