دستگاه تراش مدل TN50/2000DJ

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   216,983,531 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
شرایط تحویل:     در محل خریدار
دستگاه تراش مدل TN50/2000DJ ، دستگاه تراش دیجیتالی 2 متری 4 ریل آبکاری سپورت برق


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 عدد
50 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 عدد
100 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 عدد
50 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
395,207,404 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
250,294,498 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
819,462,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
3,200,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
164,227,531 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
193,766,531 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
278,961,498 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
171,857,531 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
294,875,498 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
148,204,531 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
179,160,531 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
6,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,168,916,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
480,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,015,880,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
278,961,498 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
100 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...