دستگاه تراش مدل TN50/2000BR

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   260,159,674 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
دستگاه تراش مدل TN50/2000BR ، قطر تراشکاری 500 میلی متر طول تراشکاری 2000 میلی متر چهار ریل آبکاری شده سپورت برق


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
460,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
130,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
214,379,674 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
322,352,676 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
435,806,852 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
232,909,674 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
601,623,647 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
283,595,982 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
391,116,852 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
462,073,127 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
256,177,359 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,311,370,934 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,747,640,600 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,911,848,446 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
435,806,852 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
480,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...