دستگاه تراش مدل TN50/1500BR

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   232,909,674 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
دستگاه تراش مدل TN50/1500BR ، قطر ماشینکاری 500 میلی متر طول ماشینکاری 1500 میلی متر چهار ریل آبکاری سپورت برق


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
460,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
130,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
260,159,674 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
435,806,852 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
1,311,370,934 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
214,379,674 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
322,352,676 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
601,623,647 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
256,177,359 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
283,595,982 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
462,073,127 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
391,116,852 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,747,640,600 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,911,848,446 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
435,806,852 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
480,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
7,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
260,159,674 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...