دستگاه تراش مدل کیدا CO636A

ZHEJIANG KIDA MACHIN

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   0 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دستگاه تراش مدل کیدا CO636Aدستگاه تراش یک متر سنتر 36 ، گلویی 52کیدا محصول چین

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
791,508,100 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
367,876,400 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
438,697,200 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
446,434,900 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
747,846,400 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
551,432,900 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
485,748,800 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,515,115,400 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
695,179,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
671,158,400 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
399,673,900 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,500,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
335 تومان


در حال ارسال اطلاعات...