دستگاه تراش مدل کیدا CO636A

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   0 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
دستگاه تراش مدل کیدا CO636A دستگاه تراش یک متر سنتر 36 کیدا محصول چین


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,103,308,900 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
193,996,347 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
234,326,347 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
289,205,122 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
383,793,687 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
325,533,187 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
513,902,300 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
362,593,187 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
229,811,022 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
212,526,347 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
257,194,547 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
850,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
50 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
850,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
50 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
50 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان


در حال ارسال اطلاعات...