دستگاه تراش سنگین 6.5 متر سنتر 140 روسی

Heavy duty 6.5 Meter 140 Russian

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   50 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دستگاه تراش دارای دو عدد لینت و چهار نظام قابلیت تراش به قطر 140 فابریک کارخانه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
234,326,347 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
193,996,347 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
212,526,347 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
325,533,187 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1
12,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1
257,194,547 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
229,811,022 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
513,902,300 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
362,593,187 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
289,205,122 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
383,793,687 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
1,103,308,900 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
0 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1
0 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1
850,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
850,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
0 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
0 تومان
حداقل سفارش  1
0 تومان


در حال ارسال اطلاعات...