دستگاه تراش بااوجی چینی 2 متر - سنتر 66

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   0 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
دستگاه تراش بااوجی چینی 2 متر - سنتر 66 تراش بااوجی چین در ابعاد یک ،دو ،سه متر- سنتر 50 - 66 - 80


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
206,652,664 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
481,202,300 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
320,511,230 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
3,200,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
197,777,339 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
339,531,730 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
287,811,230 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
188,122,664 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
950,708,900 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
188,122,665 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
249,541,439 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
170,482,664 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
850,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
50 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
850,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
50 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان


در حال ارسال اطلاعات...