دستگاه تراش بااوجی چینی 2 متر - سنتر 66

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   0 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
دستگاه تراش بااوجی چینی 2 متر - سنتر 66 تراش بااوجی چین در ابعاد یک ،دو ،سه متر- سنتر 50 - 66 - 80


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
12,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
325,533,187 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
234,326,347 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
1,103,308,900 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
383,793,687 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
257,194,547 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
193,996,347 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
362,593,187 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
513,902,300 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
212,526,347 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
289,205,122 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
229,811,022 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
850,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
50 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
850,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان


در حال ارسال اطلاعات...