دستگاه تراش بااوجی چینی 2 متر - سنتر 66

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   0 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دستگاه تراش بااوجی چینی 2 متر - سنتر 66 تراش بااوجی چین در ابعاد یک ،دو ،سه متر- سنتر 50 - 66 - 80

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
430,229,431 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
354,588,336 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
235,818,012 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
661,785,979 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
479,388,431 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
256,201,012 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
1,442,508,071 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
311,955,929 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
281,795,520 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
14,500,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
508,281,388 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
286,176,012 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
130,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
420,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
470,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
285,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
130,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...