دستگاه اره نواری 1250

دسته بندی محصول:  ماشین برش فلزات

توقف تولید و فروش

دستگاه اره نواری 1250 دستگاه اره نواری با کارگیر 1250 + اتوماتیک ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
16,725,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازى اسماعیلى
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
اورین آلومینیوم تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,650,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,240,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازى اسماعیلى
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازى اسماعیلى
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
چاپیران لیزر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازى اسماعیلى
حداقل سفارش  1 دستگاه
187,300,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازى اسماعیلى
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,750,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
280,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
6,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,387,504,600 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,201,670,500 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
480,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
320,511,230 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,147,170,500 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...