دستگاه اره نواری 1000

دسته بندی محصول:  ماشین برش فلزات

قیمت:   10,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دستگاه اره نواری 1000 ، دستگاه اره نواری با کارگیر 1000 + اتوماتیک ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
چاپیران لیزر
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,650,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازى اسماعیلى
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازى اسماعیلى
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازى اسماعیلى
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,750,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
اورین آلومینیوم تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,240,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
187,300,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازى اسماعیلى
حداقل سفارش  1 دستگاه
16,725,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازى اسماعیلى
حداقل سفارش  1 دستگاه
280,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
180,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
85,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,419,670,500 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,638,204,600 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
480,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
362,593,187 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
180,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
85,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,147,170,500 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
234,326,347 تومان


در حال ارسال اطلاعات...