دستگاه اتومیکسر فیوری 4 سیلندر ایتالیا

دسته بندی محصول:  میکسر بتن

توقف تولید و فروش

دستگاه اتومیکسر فیوری 4 سیلندر ایتالیا تولید و حمل بتن در مناطق صعب العبور و راههای ناهموار 3150 لیتر چهار چرخ هیدرواستاتیک خرید و فروش میکسر به قیمیت روز

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
90,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
سبلان برق تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بتون ماشین
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازی مترو
حداقل سفارش  1 دستگاه
950,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بتون ماشین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  200 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...