دستگاه آمپلی فایر شعله بین

Flame amplifier device

دسته بندی محصول:  سایر محصولات کنترلی

قیمت:   10,000,000 - 12,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دستگاه آمپلی فایر شعله بین در طول موج بیش از 300 نانومتر کار می کند. این محصول ساخت شرکت بهساز است که مشابه سازی شده مارک هانی ول المان است. شما می توانید این محصول را از بهساز صنیع تهیه کنید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فناوران انرژی سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
44,500,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
600,000,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
3,600,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کامپیوتر و روشهای مکانیزه
حداقل سفارش  1
800,000,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فناوران انرژی سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فناوران انرژی سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کامپیوتر و روشهای مکانیزه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
130,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
14,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
12,000,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000,000 - 400,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
16,000,000 - 22,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
18,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
26,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
110,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
9,000,000 - 13,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
22,000,000 - 26,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...