دریچه منهول چدن بتن سایز 60 سانت با مقاومت 25 تن

دسته بندی محصول:  مدیریت فاضلاب

توقف تولید و فروش

دریچه منهول چدن بتن سایز 60 سانت با مقاومت 25 تن طراحی و تولید می گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,500,000 تومان
انرژیسازان
حداقل سفارش  10 قطعه
560,000 - 840,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 20,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 قطعه
700,000 - 200,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 قطعه
1,800,000 - 2,900,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000 - 110,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1 قطعه
800,000 - 1,500,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000 - 40,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
400,000 - 750,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,700,000 - 2,500,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی به آب پالایش سیستم
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 790,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  5 قطعه
1,100,000 - 1,790,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  5 قطعه
750,000 - 900,000 تومان
چدن کاوه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...