دریچه منهول چدن بتن سایز 60 سانت با مقاومت 25 تن

دسته بندی محصول:  مدیریت فاضلاب

توقف تولید و فروش

دریچه منهول چدن بتن سایز 60 سانت با مقاومت 25 تن طراحی و تولید می گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
1,900,000 - 3,000,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تدبیر نوین سازان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000,000 - 180,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000,000 - 300,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی به آب پالایش سیستم
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000 - 40,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  10 قطعه
800,000 - 1,000,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 790,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 4,500,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
4,300,000 - 5,400,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  5 قطعه
1,300,000 - 1,790,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 قطعه
7,500,000 تومان
انرژیسازان
حداقل سفارش  1 قطعه
560,000 - 790,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی به آب پالایش سیستم
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی آردا زیست
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آبساران صنعت پارسیان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...